Mission

Hvad er vores mission?


Smagens Univers vil skabe et gastronomisk sensorisk udviklingsunivers

Smagens Univers indsamler, organisere, praktisere, samt formidler evidensbaseret viden,

om det sunde og sanselige maaltid i forhold til kroppens behov.

Netværker med henblik på gastronomisk formidling af opsamlet af viden.


Gastronomisk sensorisk udviklingsunivers

Gennem positive gastronomiske oplevelser, at anerkender og støtter den gastronomiske udvikling,

Smagens Univers vil skabe et innovativt frirum til udvikling af gastronomisk smag.


Indsamle, organisere

Gennem Smagens Univers samarbejdspartner og netværk, bidrager personer,

organisationer, med deres viden, holdninger og værdier.

Vi vil altid søge den sidste nye viden indenfor vores virkefelt.


Praktisere

Gøre den indsamlede viden operationel og praksisnær for de relevante aktører.

Gennem meningsfyld udviklingsarbejde, at skabe grobund for god livskvalitet.


Formidle viden

Udtrykke den indsamlede viden, holdninger og værdier, gennem aktiviteter af forskellige art.

Gennem coaching, mentorordninger, direkte undervisning og praktisk tilrettelagt forløb,

at øge deltagernes viden omkring gastronomi, maaltidet og en sund livsstil.


Netværker

 Samle viden gennem samarbejde med videns producenter, der positivt kan bidrage til

opfyldelsen af Smagens Universets vision.

Skabe udviklings - og læringsrum både på det gastronomiske og evidensbaseret plan

med coaching, mentorordning, undervisning, praksisudvikling m.m