Vision

Smagens Univers

Hvad er vores vision?

Smagens Univers vision er at skabe rum for det sunde

og sanselige maaltid som fundament for god livskvalitet

 

Skabe rum

Være et kulinariske pejlemærk/fri rum, der med sine holdninger og værdier

aktivt påvirker debatten, gennem sit virkefelt, til gavn for samfundet.

 

Det sunde

Livsstilsudfordringerne bredt set, er en dybere forståelsen for mængde og

sammensætning af maaltidet, set i forhold til kroppens behov.

 

Sanselige maaltid

Maaltidet, hvor design, sensorik og det molekylære spiller sammen

og skaber den hologene totaloplevelse.

 

Som fundament

Maaltidets betydning for udviklingen, af og forståelse for det ”hele menneske”.

 

 

 

 

 

SOCIALE MEDIER

KONTAKT

Smagens Univers

Syddansk Forskerparken

Sdr. Havnegade 7

6000 Kolding

+45 52 40 00 20

info@smagensunivers.dk

Copyright ayubi.dk